Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Niemieckiego mgr Krzysztof Serczyński

Zakres usług

Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Niemieckiego Krzysztofa Serczyńskiego świadczy usługi w następującym zakresie:

 • Tłumaczenia pisemne (poświadczone lub zwykłe)
  • Dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego (USC), w tym między innymi:
   • akty urodzenia,
   • zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,
   • akty małżeństwa,
   • akty zgonu,
   • poświadczenie zamieszkania,
   • poświadczenie obywatelstwa,
   • uznanie ojcostwa
  • Dokumenty szkolne, w tym między innymi:
   • świadectwa szkolne,
   • świadectwa dojrzałości,
   • dyplomy uzyskania tytułów zawodowych,
   • świadectwa ukończenia studiów wyższych,
   • prawo wykonywania poszczególnych zawodów
  • Akty notarialne, w tym między innymi:
   • notarialne poświadczenia podpisu,
   • pełnomocnictwa,
   • testamenty,
   • umowy dziedziczenia,
   • umowy sprzedaży Nieruchomości,
   • umowy Spółek (np.: Sp. z o.o.)
  • Dokumenty policyjne
  • Dokumenty samochodowe (rejestracja)
  • Dokumenty sądowe, w tym między innymi:
   • wezwania sądowe,
   • wnioski o stwierdzenia nabycia spadku,
   • odpisy z księgi wieczystej,
   • wyroki
  • Dokumenty z zakresu prawa pracy, w tym między innymi:
   • świadectwa pracy,
   • zaświadczenia o zatrudnieniu,
   • umowy o pracę,
   • zaświadczenia o prawie do swobodnego osiedlania się na obszarze UE
  • Dokumenty handlowe, w tym między innymi:
   • zaświadczenia REGON,
   • informacje o nadaniu numeru podatnika,
   • Rejestry Handlowe,
   • odpisy z Rejestru Przedsiębiorców,
   • umowy najmu,
   • umowy pożyczki
  • Dokumenty księgowo-podatkowe, w tym między innymi:
   • zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS,
   • zeznania podatkowe,
   • sprawozdania finansowe,
   • bilans, rachunek zysków i strat
 • Tłumaczenia ustne (symultaniczne, konsekutywne):
  • czynności notarialne,
  • czynności w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC),
  • czynności wobec organów Wymiaru Sprawiedliwości

Szybki kontakt

Krzysztof Serczyński
+48 519 386 144
biuro@serczynski.pl

Godziny pracy:
pon. - pt.: 8:00 - 16:00
sob.: po uzgodnieniu terminu

Po więcej danych kontaktowych zapraszam do zakładki kontakt.